Видове ипотечни кредити и заеми

Днес кредити.tv ще Ви запознае с ипотечните кредити. Какво представлява ипотечния кредит? Това са заеми от банкова институция, при които кандидатстващото за кредита лице предоставя като залог имот, който предстои да закупи с помощта на кредита. Знаете ли, че тези кредити се позиционират сред най-дългосрочните банкови заеми. При тях кандидатът за кредит се обвързва с банковата институция за много голям период от време. Това е един много сериозен кредит, който трябва да бъде внимателно обмислен преди да се пристъпи към него.

Кредити.tv ще ви запознае с двата вида ипотечни кредити, а именно с кредитите с доказан доход и тези без доказан доход. От своя страна тези два основни клона кредити се разделят на други категории кредити.

-кредит за строителство и довършителна дейност

-кредит за извършване на ремонти и подобрения

-рефинансиране (това е отпускане на кредит от една банка, за погасяването на друг от друга банка)

– нецелеви ипотечни кредити (кандидатът не е длъжен да посочва специфичната цел на желания кредит)

Ако желаете да бъдете в час с новините и информацията, засягаща заемите и кредитите или желаете да споделите такава информация, използвайте кредити.tv. Тук ще намерите актуална информация за заеми и кредити и можете да споделите Вашите уникални статии измежду нашите такива.